Kategorier
Крилл алифбосида Фольклоршунос олимлар

Пўлкан шоир ва унинг сулоласи ҳақида

Ислом шоир, Эргаш шоир, Пўлкан шоир, Фозил шоир минг йиллар ичида битта, иккита туғилиши мумкин. Ўттизлаб достонларни ижод қилган ва ушбу достонларнинг ҳар бир сатрини ёдида сақлай олган улуғ зотлар тарихнинг фахридир. Шунинг учун ҳам уларнинг номи мангудир, ижоди абадий яшайди ва асрлар тарихини машъал бўлиб ёритиб туради.

Шароф Рашидов,

давлат ва жамоат арбоби.

1975 йил, 15 ноябрь.

Муҳаммадқул Жонмурод ўғли Пўлкан бахши ўз асарлари билан бутун Ўзбекистонга машҳурдир. Уни яқин яқингача элликлаб достонни ёдда тутишини сўзлар эдилар.

Ғафур Ғулом,

академик, шоир.