Kategorier
Крилл алифбосида Шеърлар

Чанқовузни ким чалди?

Эшқобил Шукур

Қодир бахши ёди

– Оғам, айтгин,
Чанқовузни ким чалди?
– Чиммат тутиб куёв кутган келинлар чалди.
– Сарбон, айтгин,
Чанқовузни ким чалди?
– Қақшаб-кақшаб қумда қолган қулунлар чалди
– Синглим, сен айт,
Чанқовузни ким чалди?

Kategorier
Uncategorized

”Гўрўғли ” достонидан парча

Айтувчи:  Ўзбек халқ бахшиси  Шоберди Болтабоев

Baxshi – Gurugli

Kategorier
Фольклоршунос олимлар

”Гўрўғли” достонларининг генезиси ва тадрижий босқичлари

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ АЛИШЕР НАВОИЙ НОМИДАГИ ТИЛ ВА АДАБИЁТ ИНСТИТУТИ
Қўлёзма ҳуқуқида
УДК: 398.2
ТУРДИМОВ ШОМИРЗА ГАНИЕВИЧ
«ГЎРЎҒЛИ» ДОСТОНЛАРИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА ТАДРИЖИЙ БОСҚИЧЛАРИ
10.01.09 – Фольклоршунослик
Филология фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т И
Тошкент – 2011
2
Тадқиқот Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Алишер Навоий номидаги Тил ва адабиёт институтининг Фольклор бўлимида бажарилган.

Kategorier
Крилл алифбосида Умарқул Пўлкан

Ҳеч ким билмасин…

Умарқул Пўлкан

Ҳажвий шеърлар ва фельетонлар
Тошкент – 1980 йил

 

Мақтов кимга ёқмайди?

Ҳар кимнинг ўз феъли бор,
Ҳар кимнинг ўз одати.
Пашша филга айлангай
Агар келса омади.
Зоғ булбулни мот қилар,
Чумчуқ чўқир лочинни.
Хуллас, омад келса бас,
Кўрсатавер кучингни.
Ҳар ишнинг боши – мақтов,
Бусиз бахтинг боқмайди.
Ахир ўзинг ўйлаб кўр,
Мақтов кимга ёқмайди?