Kategorier
Крилл алифбосида Мақолалар

Саодат Пўлканова: “Ватанни ҳеч нарсага тенглаштириб ёки алмашиб бўлмайди”

Саодат Пўлканова Самарқанд вилоятининг Хатирчи туманида таваллуд топган. 1996 йилда Тошкент Давлат Университетининг филология факультетини тугатган. Бир қача шеърий ва бир насрий китоблар муаллифи. Пўлкан шоир номи билан боғлиқ адабий сулоланинг кенжа вакили. www.pulkan.org интернет саҳифаси асосчиси. Айни пайтда Швецияда яшайди.

Би-би-си: Муҳожиратда ижодкор бўлишнинг ўзига хосликлари нимада? Гашти, машаққати назарда тутилганда…

Kategorier
Крилл алифбосида Фольклоршунос олимлар

Пўлкан шоир ва унинг сулоласи ҳақида

Ислом шоир, Эргаш шоир, Пўлкан шоир, Фозил шоир минг йиллар ичида битта, иккита туғилиши мумкин. Ўттизлаб достонларни ижод қилган ва ушбу достонларнинг ҳар бир сатрини ёдида сақлай олган улуғ зотлар тарихнинг фахридир. Шунинг учун ҳам уларнинг номи мангудир, ижоди абадий яшайди ва асрлар тарихини машъал бўлиб ёритиб туради.

Шароф Рашидов,

давлат ва жамоат арбоби.

1975 йил, 15 ноябрь.

Kategorier
Крилл алифбосида Ўзбек достонлари

Гўрўғлининг туғилиши

Айтувчи : Раҳматулла Юсуф ўғли

(Достондан парча)

Бир вақтлар Туркман эли Урганчга қарар эди. Замонлар ағдарилиб Урганч подшолиги барҳам топиб, Урганчда бир подшо турадиган бўлиб қолди. Ундан кейин така,ёвмит,эрсари,кўкланг туркманларининг оқсоқоллари бир жойга йиғилиб, Оғалибек деганини подшо кўтариб, Ёвмитни ўрталиқ, деб Ёвмитда бир қулай жойни Оғалибекка ўрда қилиб бериб, бозор юргиздириб қўйдилар. Туркман чочув ўтирганлиги сабабли қизилбошлар ҳар доим туркманга ёв бўлиб келиб, бу ёғидан, у ёғидан талаб, мол одам ўлжа қилиб кетар эди. Оғалибек ҳеч қизилбошнинг уддасидан чиқа билмас эди. Оғалибекнинг Гаждумбек, Ҳасанбек, Аҳмадбек деган уч ўғли бор эди. Гаждумбек билан Ҳасанбек , отаси Оғалибекнинг қирқ йигитлари эл қўриб юрар эди. Аҳмадбек бўлса, ҳали ёш эди.

Kategorier
Крилл алифбосида Тадқиқотлар

Гулнор пари достони хақида

Амирқул Пўлкан

Пўлкан шоир куйлаган “Гулнор пари” достонида ўзбек халқининг севимли эпик қаҳрамони Гўрўғлининг узоқ Ҳиндистонга бориб, Той ҳиндининг гўзал қизи Гулнор парининг олиб келиши ифодаланади. Достонда тасвирланаётган воқеалар ҳам муҳаббат, ҳам қаҳрамонлик тизими атрофида ягона нуқтага бирлашиб кетган.Достонда тасвирланишича, Гулнор пари Чамбилда Гўрўғли билан учрашиб, қайтиб келишга ваъда бериб кетади. Худди шунингдек, келишга сўз берган Мисқол пари эса Эрам боғидан Чамбилга қайтиб келади ва ўз ваъдасининг устидан чиқиб, Гўрўғлига севимли хотин бўлади. Лекин келишга қаттиқ ваъда бериб кетган Гулнор пари Чамбилга қайтиб келмайди, бу Гўрўғлининг узоқ Ҳиндистонга қараб йўлга чиқишга отлантиради. Достон Гўрўғлининг тақдиридан шикоят монологи билан бошланади:

Kategorier
Тадқиқотлар

Пўлкан шоир куйлаган парилар

Амирқул Пўлкан

Пўлкан шоир репертуарида парилар номи билан боғлиқ учта достон борки,улар шоирдан кетма-кет ёзиб олинган. “Юнус пари”, “Мисқол пари” ва “Гулнор пари” достонларидир. Бу достонларда Гўрўғлининг париларни севиб қолиши, уларга уйланиш учун афсонавий қаҳрамонликлар кўрсатиши, ўз душманларига қарши курашиб, улар устидан ғалаба қозониши каби қизиқарли саргузштлари мадҳ этилади. Бу достонлар ичида ғоявий- бадиий жиҳатдан пишиқлиги, драматизм ва кескин келишмовчиликларга бойлиги, шеърий усулларнинг усталик билан қўлланиши жиҳатидан “Юнус пари” достони диққатга сазовордир. Достонда қаҳрамонлик характери, соф севги соҳиби сифатидаги юксак инсонийлик хусусиятлари санъаткорона ажиб бир дид билан тараннум этилган.

Kategorier
Крилл алифбосида Тадқиқотлар

“Гўрўғли” достони Амирқул Пўлкан таҳлилида

( Мақоланинг давоми)

Достонда Хизр образига кенг ўрин берилганлиги ҳам беъжиз эмас албатта. Чунки Гўрўғли ғайри табиий ҳолатда гўрда туғилар экан, илк бор уни Хизр ва Чилтонлар йўргаклаб оладилар унга хомийлик қиладилар. Негаки Биби Ҳилолнинг жонсиз танаси уни тарбиялай олмас эди. Маълумки, достончилик анъаналарига кўра ҳар бир халқ қаҳрамонининг доимий ҳомийси бўлиши, уни қўллаб-қувватлаши керак. Акс ҳолда Гўрўғлининг тенгсиз куч қудрати, афсонавий баҳодирлиги бизни ишонтирмас, достон ғоявий-бадиий ҳамда ҳиссий таъсир қувватини таъминлай олмас эди. Гўрўғли характеридаги қаҳрамонлик белгилари у Ёвмитга келгандан кейинги воқеа ҳодисалар асосида кенгроқ кўрина бошлайди. Райҳон араб билан бўлган тўқнашувларда унинг маънавий дунёси, дўстга муҳаббат, душманга нафрат туйғулари гўзал шеърий мисраларда ўз аксини топган.

Kategorier
Тадқиқотлар

“Гўрўғли” достони Амирқул Пўлкан таҳлилида

Пўлкан шоирдан ёзиб олинган анъанавий халқ достонларидаги асосий мотивлар ва образлар “Гўрўғли” достонларининг ғоявий эстетик ва бадиий хусусиятлари

Маълумки, ўзбек халқ оғзаки бадиий ижодиётидаги эпик асар қадим замонлардаёқ “достон” деб атала бошланган ва хозир ҳам шу ном билан аталади. Чунончи, достон ички қурилиши мураккаб серқирра санъат намунаси бўлишига қарамай, халқ оғзаки бадиий ижодиётининг энг ривожланган, равнақ топган адабий жанрларидан бири ҳисобланади. Достон ўзининг бадиий матни билангина эмас, балки маълум тизимга эга бўлган мусиқаси индвидуал ижодкор ёки бахшининг дўмбира ёҳуд қўбиз чала билиш маҳорати, қуввайи ҳофизаси, ижрочилик маҳорати билан ҳаёт. Мана шу шартларининг барчаси мавжуд бўлиб, айтувчи шунга амал қилгандагина том маънодаги эпик асар достон бунёд бўлади.

Kategorier
Лотин алифбосида Халқ бахшилари

Ergash Jumanbulbul qanday vafot etgan?

O‘tgan XX asrda ham biri-biridan ulkan salohiyatli xalq oqinlari ijod maydonida paydo bo‘lib, o‘zlaridan bizga katta meros qoldirdilar.

Qo‘rg‘on folklor maktabining zabardast, alp vakili Ergash Jumanbulbul o‘g‘li shunday oqinlarimizdan biridir. Ergash shoir zamonamizning buyuk dostonchisi, mohir san’atkori, xalq orasida «Bulbul» nomi bilan mashhur badihago‘y ijodkor edi. Bu ulug‘ xalq shoiridan bizga to‘qqizta an’anaviy, ikkita zamonaviy doston, bir dostonning mazmuni, juda ko‘p termalar, ikki fotosurat, xalq baxshilari va dostonchilik san’ati haqida aytgan ajoyib fikr­lari yodgorlik bo‘lib qoldi.

Kategorier
Лотин алифбосида Фольклоршунос олимлар

Otlar ham yig’laydimi?

To’ra Mirzaev,folklorshunos olim

O’zbek adabiyoti taraqqiyotiga munosib hissa qo’shgan, uning rivojida beistisno katta iz qoldirgan iste’dodli yozuvchi Tog’ay Murod mening xotiramda hamisha o’qibo’rganishga chanqoq yosh ijodkor, hayotning ko’plar e’tibor bermaydigan ichki tomonlarini bilishga, kuzatishga doimiy ravishda harakat qilayotgan navqiron adib, shu orqali adabiyotda o’z so’zini aytishga jiddiy kirishgan, o’z yo’li, o’z uslubini tinmay shakllantirayotgan izlanuvchan nosir sifatida qolgan. Chunki mening quyidagi yodnomalarim uning yoshlik davrlari bilan, yozuvchi sifatida shakllanayotgan va shakllangan, adabiyotda qat’iy o’z o’rni va uslubini belgilay olgan yillari bilan bog’liq.

Kategorier
Фольклоршунос олимлар

Қўрғон бахшичилигида Нуротанинг географик ўрни

И.Сувонқулов, СамДЧТИ профессори.

Бахшилар ўз достонларида таърифлайдиган юрт, аҳолининг турмуш тарзи, урф-одатларини ўрганиш, ўша жойлар бўйлаб сайру саёҳат қилишни йўлга қўйиш туризмнинг янги йўналиши ҳисобланади. Элу юртни севган шоир ўз халқининг гапига қулоқ солади, ўгитини юрагида туяди. Халқ дилидаги, тилидаги бойликларни, янгиликларни ўзиники қилиб олади. Етти пушти шоир ўтган Қўрғон бахшилари ана шу удумга тўлиқ риоя этганлар. Нуротанинг географик ўрни, иқлими, тоғ-тошлари, қишлоқ манзаралари, манзилга, тошга, сойга, тоққа, чўлга, дарага қўйилган номлар, атамалар достонларига киритилаверади, бу эса куйланаётган асарларга реаллик бахш этади.